Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-01567
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM ZA PLINACRO D.O.O. - POSLOVNI OBJEKT SAVSKA 88 A, 10000 ZAGREB PN-Z-400/21-AS
 
16.7.2021Odluka o početku postupka nabave
22.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
17.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja