Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-01197
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM ZA PLINACRO D.O.O. - POSLOVNI OBJEKT SAVSKA 88 A, 10000 ZAGREB PN-Z-350/21-AS
 
9.6.2021Odluka o početku postupka nabave
15.6.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2021Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja