Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-00343
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA ZA REGIJU ZAPADNA HRVATSKA U 2021. GODINI PN-T-084/21-AS
 
22.2.2021Odluka o početku postupka nabave
3.3.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
3.5.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja