Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-00074
Predmet:ZAMJENA ULOŽAKA FILTER SEPARATORA NA MRČ DONJI MIHOLJAC PN-T-694/20-AS
 
18.1.2021Odluka o početku postupka nabave
21.1.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.2.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.2.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.2.2021Odluka o odabiru / poništenju
22.3.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja