Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00432
Predmet:GRAĐEVINSKI RADOVI I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-308/20-AS
 
12.5.2020Odluka o početku postupka nabave
19.5.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.6.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.6.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
30.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja