Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00432
Predmet:GRAĐEVINSKI RADOVI I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-308/20-AS
 
12.5.2020Odluka o početku postupka nabave
19.5.2020Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja
Prethodna tema:
Jednostavna nabava