Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-227/19-ZŠ
Predmet:USLUGA ŠIŠĆENJA, SERVISA I PUŠTANJA U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-227/19-ZŠ
 
4.4.2019Odluka o početku postupka nabave
26.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
18.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja