Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00535
Predmet:ODRŽAVANJE I POPRAVAK NISSAN VOZILA PN-SKU-750/14-AS
 
23.12.2014Odluka o početku postupka nabave
2.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja