Poziv na dostavu ponude za kupoprodaju i prenamjenu za potrebe tržišta plinom produktovoda na dionici od PČ Slobodnica do granice RH-BiH

Plinacro d.o.o. dana 30. kolovoza 2019. objavljuje Poziv na dostavu ponude za kupoprodaju i prenamjenu za potrebe tržišta plinom produktovoda na dionici od PČ Slobodnica do granice RH-BiH. Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. rujna 2019. do 12 sati. Tekst poziva s pripadajućim prilozima dostupan je na sljedećim linkovima: 

Poziv
Prilozi:

Prilog 1 a - Detaljan opis produktovoda
Prilog 1 b - Popis katastarskih čestica
Prilog 2 - Potvrda Hrvatskog centra za razminiranje
Prilog 3 - Popis tehničke dokumentacije za produktovod
Prilog 4 - Obrazac ponude
Prilog 5 - Prijedlog kupoprodajnog ugovora