Obvezujuća faza Open Season postupka

Obvezujuća faza Open Season postupka

Plinacro obavještava potencijalne ponuditelje da započinje drugi krug obvezujuće faze OSP-a. 

Plinacro kao operator transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i FGSZ  kao operator transportnog sustava u Mađarskoj, zajednički provode obvezujuću fazu Open Season postupka za ugovaranje stalnog kapaciteta transportnog sustava.

Plinacro poziva sve potencijalne partnere da sudjeluju u Open Season postupku koji će omogućiti korisnicima rezervaciju kapaciteta na ulaznoj točki u transportni sustav (Omišalj) i interkonekcijskoj točki Drávaszerdahely u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku.

Plinacro i LNG Hrvatska zajednički žele realizirati LNG Projekt koji uključuje izgradnju terminala za UPP na otoku Krku i plinovoda za otpremu plina s terminala za UPP. Plinacro je uskladio Pravila Open Season postupka i vremenski plan provođenja postupka s Open Season postupkom LNG Hrvatska; međutim, potrebno je naglasiti da će se provesti dva odvojena Open Season postupka (Open Season postupak Plinacro/FGSZ i Open Season postupak LNG Hrvatska), budući da Plinacro/FGSZ i LNG Hrvatska nude različite proizvode u Open Season postupcima.

Više informacija o LNG Hrvatska Open Season postupku možete saznati na sljedećoj poveznici.

Obvezujuća faza Open Season postupka provest će se sukladno Pravilima za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka koja imaju za cilj ponuditeljima pružiti što više informacija o LNG Projektu, a posebice informacije o ponuđenim kapacitetima, načinu raspodjele kapaciteta i rokovima provedbe pojedinih faza postupka.

Pravila koja se primjenjuju za drugi krug obvezujuće faze Open Season postupka možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka

Prilog 1. - Pravila raspodjele kapaciteta na interkonekciji Dravaszerdahely
Prilog 2. - Obrazac Ugovora Plinacro
Prilog 3. - Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina (OU)
Prilog 4. - Obrazac Ugovora FGSZ
Prilog 5. - GTC FGSZ

Obrazac ponude

Više informacija u vezi s provedbom obvezujuće faze Open Season postuka možete saznati na adresi openseason@plinacro.hr

Pitanja i odgovori


Pitanja 1

Pitanja 2

Pitanja 3

REGISTRACIJA
 

U obvezujućoj fazi Open Season  postupka mogu sudjelovati svi ponuditelji bez obzira jesu li sudjelovali u neobvezujućoj fazi Open Season postupka. Za sudjelovanje u obvezujućem Open Season postupku potrebno je napraviti registraciju.

U obvezujućoj fazi Open Season postupka omogućit će se predaja ponuda samo onih ponuditelja koji su dovršili postupak registracije do početka perioda za predaju ponuda. 
Više o registraciji možete pronaći na ovoj poveznici.
 

SAVJETOVANJE ZA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plinacro je u prvom dijelu obvezujuće faze Open Season postupka samostalno proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj predmetnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću bio je :

Odgovori na pitanja koja su  bila dio Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 

Registracija za obvezujuću fazu Open Season postupka