Obvezujuća faza Open Season postupka

Obavijest o produženju rokova za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka (rujan 2018.)
 

Plinacro obavještava potencijalne ponuditelje o produženju provedbe obvezujuće faze Open Season postupka do 18. siječnja 2019.

Rokovi u vremenskom planu provedbe Open Season postupka produžuju se na sljedeći način:


 

Drugi krug za predaju ponuda otvoren je 22. lipnja 2018. te je planirano njegovo trajanje do 28. rujna 2018. Budući da je LNG Hrvatska zaprimio zahtjeve od zainteresiranih korisnika terminala za dodatno produljenje rokova za dostavu ponuda,  u cilju pozitivnog okončanja Open Season postupka, produljuje se period za predaju ponuda u drugom krugu do 20. prosinca 2018. godine, a kada istovremeno završava rok za predaju ponuda u drugom krugu Open Season postupka LNG Hrvatska.

Sukladno navedeno pomaknut je period za provedbu ekonomskog testa II. Rezultati ekonomskog testa II bit će objavljeni 7. siječnja 2019. godine kada će, ovisno o rezultatima, ponuditelji bit pozvati na daljnje aktivnosti (u slučaju pozitivnog ekonomskog testa) ili na pristanak na nove indikativne tarife odnosno dostavu dopune ponude (u slučaju negativnog ekonomskog testa) u razdoblju od 7.1. do 14.1.2019.

Nakon što prikupi odgovore i dopune ponuda, Plinacro će u periodu od 15.1.2019. do 17.1.2019. provesti ekonomski test III te će o rezultatima istog dostaviti obavijest ponuditeljima 18. siječnja 2019.

U odnosu na prethodno navedeno,  ponuditelji su dužni dostaviti ponude najkasnije do 20. prosinca 2018., 23:59 CET, na način propisan Pravilima.

Planirani početak operativnog rada LNG terminala je 1. siječnja 2021. godine, stoga će godišnji kapacitetni proizvod za ulaz Omišalj i za interkonekciju Dravaszerdahely za plinsku godinu 2020/2021 biti dostupan od 1. siječnja 2021. godine te sukladno tome obračunata naknada za korištenje.

 Svi ponuditelji dužni su pripremit i dostavit garanciju za ozbiljnost ponude na način propisan Pravilima, s rokom važenja do 1. ožujka 2019. godine.

Više informacija o LNG Hrvatska Open Season postupku možete saznati na sljedećoj poveznici.
Obavijest o produženju rokova za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka (kolovoz 2018.)


Plinacro obavještava potencijalne ponuditelje o produženju rokova temeljem točaka 6.1 i 6.2 iz Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka.
Produžuje se provedba obvezujuće faze OS do 23. listopada 2018. Rokovi u vremenskom planu provedbe Open Season postupka produžuju se na sljedeći način:Drugi krug za predaju ponuda otvoren je 22. lipnja 2018. godine te u razdoblju do 28. rujna 2018. godine ponuditelj mogu dostaviti dopunjene ili nove ponude.
Nakon provedenog ekonomskog testa II objavit će se 9. listopada 2018. rezultati istog te će se ponuditelji pozvati na daljnje aktivnosti (u slučaju pozitivnog ekonomskog test) ili na pristanak na nove indikativne tarife ili dostave dopune ponude (u slučaju negativnog ekonomskog testa) u razdoblju od 9.10. do 16.10.2018.
Nakon što prikupi odgovore i dopune ponuda, Plinacro će od 16.10.2018 do 23.10.2018. provesti Ekonomski test III.
 
Stoga se produžuje rok za registraciju i predaju ponuda te su ponuditelji dužni najkasnije do 28. rujna 2018. godine 23:59 CET dostaviti Plinacru i FGSZ-u ponude na način propisan Pravilima za OS.
Rok važenja bankarske garancije za ozbiljnost ponude mora biti do 30. studenoga 2018. godine, a pripremljena i dostavljena na način propisan Pravilima za OS.
 
Planirani početak operativnog rada LNG terminala je 1. siječnja 2021. godine, stoga će godišnji kapacitetni proizvod za ulaz Omišalj i za interkonekciju Dravaszerdahely za plinsku godinu 2020/2021 biti dostupan od 1. siječnja 2021. godine te sukladno tome obračunata naknada za korištenje.
Više informacija o LNG Hrvatska Open Season postupku možete saznati na sljedećoj poveznici.Obvezujuća faza Open Season postupka

Plinacro obavještava potencijalne ponuditelje da započinje drugi krug obvezujuće faze OSP-a. 

Plinacro kao operator transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i FGSZ  kao operator transportnog sustava u Mađarskoj, zajednički provode obvezujuću fazu Open Season postupka za ugovaranje stalnog kapaciteta transportnog sustava.

Plinacro poziva sve potencijalne partnere da sudjeluju u Open Season postupku koji će omogućiti korisnicima rezervaciju kapaciteta na ulaznoj točki u transportni sustav (Omišalj) i interkonekcijskoj točki Drávaszerdahely u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku.

Plinacro i LNG Hrvatska zajednički žele realizirati LNG Projekt koji uključuje izgradnju terminala za UPP na otoku Krku i plinovoda za otpremu plina s terminala za UPP. Plinacro je uskladio Pravila Open Season postupka i vremenski plan provođenja postupka s Open Season postupkom LNG Hrvatska; međutim, potrebno je naglasiti da će se provesti dva odvojena Open Season postupka (Open Season postupak Plinacro/FGSZ i Open Season postupak LNG Hrvatska), budući da Plinacro/FGSZ i LNG Hrvatska nude različite proizvode u Open Season postupcima.

Više informacija o LNG Hrvatska Open Season postupku možete saznati na sljedećoj poveznici.

Obvezujuća faza Open Season postupka provest će se sukladno Pravilima za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka koja imaju za cilj ponuditeljima pružiti što više informacija o LNG Projektu, a posebice informacije o ponuđenim kapacitetima, načinu raspodjele kapaciteta i rokovima provedbe pojedinih faza postupka.

Pravila koja se primjenjuju za drugi krug obvezujuće faze Open Season postupka možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Pravila za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka

Prilog 1. - Pravila raspodjele kapaciteta na interkonekciji Dravaszerdahely
Prilog 2. - Obrazac Ugovora Plinacro
Prilog 3. - Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina (OU)
Prilog 4. - Obrazac Ugovora FGSZ
Prilog 5. - GTC FGSZ

Obrazac ponude

Više informacija u vezi s provedbom obvezujuće faze Open Season postuka možete saznati na adresi openseason@plinacro.hr

Pitanja i odgovori


Pitanja 1

Pitanja 2

Pitanja 3

REGISTRACIJA
 

U obvezujućoj fazi Open Season  postupka mogu sudjelovati svi ponuditelji bez obzira jesu li sudjelovali u neobvezujućoj fazi Open Season postupka. Za sudjelovanje u obvezujućem Open Season postupku potrebno je napraviti registraciju.

U obvezujućoj fazi Open Season postupka omogućit će se predaja ponuda samo onih ponuditelja koji su dovršili postupak registracije do početka perioda za predaju ponuda. 
Više o registraciji možete pronaći na ovoj poveznici.
 

SAVJETOVANJE ZA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plinacro je u prvom dijelu obvezujuće faze Open Season postupka samostalno proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj predmetnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću bio je :

Odgovori na pitanja koja su  bila dio Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 

Registracija za obvezujuću fazu Open Season postupka