Obvezujuća faza Open Season postupka

Hrvatska i mađarska regulatorna energetska agencija odobrila su prijedlog Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka. Odobrenjem pravila raspodjele kapaciteta ispunile su se pretpostavke za nastavak započetog Open Season postupka sukladno članku 31. Uredbe CAM.
 
Poveznica na odobrena Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka

Plinacro kao operator transportnog sustav u Republici Hrvatskoj i FGSZ, kao operator transportnog sustava u Mađarskoj, zajednički pripremaju i provode obvezujuću fazu Open Season postupka. Cilj obvezujuće faze Open Season postupka je rezervacija kapaciteta na:
  • ulazu u transportni sustav u točki Omišalj (Plinacro će nuditi samostalno);
  • interkonekcijskoj točki između Hrvatske i Mađarske (Dravaszerdahely) u smjeru prema Mađarskoj, a koja se nalazi na međunarodnom plinovodu Donji Miholjac - Dravaszerdahely  (Plinacro i FGSZ će nuditi zajedno kao spojeni kapacitet).
    Obvezujuća faza Open Season postupka sastoji se od dvije podfaze:
  1. Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  2. Završne obvezujuće podfaze

REGISTRACIJA
 
Plinacro želi istaknuti da će produžiti fazu Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do 15. rujna 2017. godine te molim zainteresirane sudionike da dostave ispunjeni obrazac indikativnog zahtjeva za zakup kapaciteta transportnog sustava do navedenog datuma na adresu openseason@plinacro.hr

U obvezujućoj fazi Open Season  postupka mogu sudjelovati svi ponuditelji bez obzira jesu li sudjelovali u neobvezujućoj fazi Open Season postupka. Za sudjelovanje u obvezujućem Open Season postupku potrebno je napraviti registraciju.

Registracijom za obvezujuću fazu Open Season postupka, ponuditelju će biti omogućen pristup cjelokupnoj dokumentaciji i informacijama u vezi s postupkom.

Svi ponuditelji koji žele sudjelovati u fazi Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dužni su se registrirati najkasnije do završetaka savjetovanja, dok će se ostali ponuditelji, koji žele sudjelovati u Završnoj obvezujućoj fazi Open Season postupka, moći registrirati najkasnije do početka Završnog obvezujućeg Open Season postupka, koji je predviđen u zadnjem kvartalu 2017. godine.
 
Više o registraciji možete pronaći na ovoj poveznici.
 

SAVJETOVANJE ZA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plinacro će u prvom dijelu obvezujuće faze Open Season postupka samostalno provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj predmetnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je:
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću održati će se kako slijedi:
 
U istom razdoblju ponuditelji imaju mogućnost dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Plinacra (na sljedećem linku)  i predati komentare i prijedloge na predstavljenu dokumentaciju.

Odgovori na pitanja koja su  bila dio Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 
 
ZAVRŠNA OBVEZUJUĆA PODFAZA

Rezervacija kapaciteta transportnog sustava u Završnoj obvezujućoj podfazi provest će se sukladno Pravilima za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka, koja će FGSZ i Plinacro zajednički sastaviti i objaviti na službenim internetskim stranicama operatora transportnog sustava.

Obvezujući Open Season postupak za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava odvijat će se usporedno s obvezujućim Open Season postupkom za  rezervaciju kapaciteta terminala za UPP na otoku Krku. Više o obvezujućoj fazi Open Season postupka za kapacitete terminala za UPP možete pogledati na: http://www.lng.hr/en/

Registracija za obvezujuću fazu Open Season postupka