Obvezujuća faza Open Season postupka

Plinacro, kao operator transportnog sustava Republike Hrvatske, predao je nacionalnom regulatornom tijelu zahtjev za odobrenje Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka. Odobrenjem pravila raspodjele kapaciteta od strane mađarskog i hrvatskog regulatornog tijela steći će se pretpostavke za nastavak započetog Open Season postupka sukladno članku 31. Uredbe CAM.

Plinacro i FGSZ Zrt., kao operator transportnog sustava u Republici Mađarskoj, zajednički pripremaju i provode obvezujuću fazu Open Season postupka. Cilj obvezujuće faze Open Season postupka je rezervacija kapaciteta na:
Obvezujuća faza Open Season postupka sastoji se od dvije podfaze:
  1. Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  2. Završne obvezujuće podfaze

REGISTRACIJA

U obvezujućoj fazi Open Season  postupka mogu sudjelovati svi ponuditelji bez obzira jesu li sudjelovali u neobvezujućoj fazi Open Season postupka. Za sudjelovanje u obvezujućem Open Season postupku potrebno je napraviti registraciju.

Registracijom za obvezujuću fazu Open Season postupka, ponuditelju će biti omogućen pristup cjelokupnoj dokumentaciji i informacijama u vezi s postupkom.

Svi ponuditelji koji žele sudjelovati u fazi Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dužni su se registrirati najkasnije do završetaka savjetovanja, dok će se ostali ponuditelji, koji žele sudjelovati u Završnoj obvezujućoj fazi Open Season postupka, moći registrirati najkasnije do početka Završnog obvezujućeg Open Season postupka, koji je predviđen u zadnjem kvartalu 2017. godine.

Više o registraciji možete pronaći na ovoj poveznici.
 

SAVJETOVANJE ZA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plinacro će u prvom dijelu obvezujuće faze Open Season postupka samostalno provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj predmetnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je:
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću održati će se kako slijedi:
 
U istom razdoblju ponuditelji imaju mogućnost dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Plinacra (na sljedećem linku)  i predati komentare i prijedloge na predstavljenu dokumentaciju.
 
 
ZAVRŠNA OBVEZUJUĆA PODFAZA

Rezervacija kapaciteta transportnog sustava u Završnoj obvezujućoj podfazi provest će se sukladno Pravilima za provedbu obvezujuće faze Open Season postupka, koja će FGSZ i Plinacro zajednički sastaviti i objaviti na službenim internetskim stranicama operatora transportnog sustava.

Obvezujući Open Season postupak za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava odvijat će se usporedno s obvezujućim Open Season postupkom za  rezervaciju kapaciteta terminala za UPP na otoku Krku. Više o obvezujućoj fazi Open Season postupka za kapacitete terminala za UPP možete pogledati na: http://www.lng.hr/en/

Registracija za obvezujuću fazu Open Season postupka