Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama u pdf formatu nalazi se ovdje.   

Možete ga isprintati i poslati:
- poštom na adresu: Plinacro d.o.o., n/r Službenika za informiranje, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb;
- telefaksom na broj: +385 1 6301-787;
- ili e-poštom na: plinacro@plinacro.hr