Kontakti

1. Tim za pripremu i koordinaciju svih aktivnosti na provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskome državnom vlasništvu
Irena Kesić: irena.kesic@plinacro.hr
Gordana Kranjec: gordana.kranjec@plinacro.hr
Željko Mihaljevićzeljko.mihaljevic@plinacro.hr

2. Povjerenstvo za etiku
Daonella Tannir: daonella.tannir@plinacro.hr
Irena Duvančić: irena.duvancic@plinacro.hr
Mario Mikulić: mario.mikulic@plinacro.hr

3. Povjerenstvo za nepravilnosti
Gordana Kranjec: gordana.kranjec@plinacro.hr
Željko Mihaljevićzeljko.mihaljevic@plinacro.hr
Irena Kesićirena.kesic@plinacro.hr

telefon: +385 1 6301 777
faks: +385 1 6301 724

4. Službenik za informiranje
Branka Belamarić: branka.belamaric@plinacro.hr
telefon: +385 1 6301 693
telefaks:+385 1 6301 787
Savska 88a, 10000 Zagreb

5. Revizorski odbor
Josip Jambrač, predsjednik: josip.jambrac@psp.hr
Lajoš Žager, član: lzager@efzg.hr
Mile Šimurina, član: mile.simurina@vspu.hr
Branko Parać, član: progres-revizija@zg.t-com.hr
Dragan Rudan, član:  dragan.rudan@uhy.rudan.hr