Zakonska regulativa

 

ZAKONIZakon o energiji ("Narodne novine" broj 120/12, 14/14)

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine" broj 120/12)

Zakon o tržištu plina ("Narodne novine" broj 28/13, 14/14)

OPĆI AKTI


Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine" broj 85/13, 158/13)

Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine" broj 158/13)

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ("Narodne novine" broj 158/13)

Opći uvjeti opskrbe plinom ("Narodne novine" broj 158/13)

Mrežna pravila transportnog sustava
 (1. siječnja 2014.)

Pravila o organizaciji tržišta plina  (1. siječnja 2014.) (11. veljače 2014.) (pročišćeni tekst)

Pravila korištenja sustava skladišta plina (1. siječnja 2014.)

 

ZAKONI I PROPISI EUDirective 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC

Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

Commission Decision of 24 August 2012 on amending Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks

Commission regulation (EU) No 984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission System and supplementing Regulation (EC) No 715/2009 of European Parliament and of the Council

Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators
 

Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks
 
OBVEZUJUĆI MEĐUNARODNI SPORAZUMIUgovor o energetskoj povelji

Ugovor o energetskoj zajednici