Tarifne stavke i tarifni kalkulato_old

TARIFNE STAVKE ZA TRANSPORT PLINA
Iznosi tarifnih stavki za transport plina utvrđuju se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 85/13).
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno metodi maksimalno dozvoljenog prihoda. Raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđiavnje tarifnih stavki zasniva se na ulazno-izlaznom modelu. Iznosi tarifnih stavki za transport plina utvrđuju se za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav i izlaza iz transpornog sustava za pojedine godine regulacijskog razdoblja. Trajanje prvog regulacijskog razdoblja je tri godine (od 2014. godine do 2016. godine), a trajanje narednih regulacijskih razdoblja je pet godina.

Vrste tarifnih stavki za transport plina su:
  • - tarifna stavka za ulaz na interkonekciji
  • - tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje
  • - tarifna stavka za ulaz iz skladišta plina
  • - tarfina stavka za izlaz na interkonekciji
  • - tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj
  • - tarifna stavka za količinu plina
 
Do dana stupanja na snagu nove odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina, obračun i naplata naknade za korištenje transportnog sustava uređuje se sukladno odredbama Tarifnog sustava za transport plina, bez visine tarifnih stavki (NN 32/06, 3/07 i 63/12). Prilikom obračuna naknade za korištenje Tarifnog sustava, primjenjuju se važeći iznosi tarifnih stavki za transport plina određeni  Odlukom o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu.

 
TARIFNI KALKULATOR