Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti izdalo Plinacru dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina, čime je tvrtka stekla sve potrebne uvjete za obavljanje svoje osnovne djelatnosti.