Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3010606
Predmet:Servis za gašenje požara FM 200 u poslovnom objektu Plinacra Ivanić Grad PN-T-412-19-ZŠ
 
Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja
Prethodna tema:
Jednostavna nabava