OGLAS: Kupnja plina (pozitivne energije uravnoteženja) i prodaja plina (negativne energije uravnoteženja

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće:

PREDMET NABAVE:
Kupnja plina (pozitivne energije uravnoteženja), evidencijski broj STU-PEU/19-MB, i prodaja plina (negativne energije uravnoteženja), evidencijski broj STU-NEU/19-MB, za potrebe uravnoteženja transportnog sustava, na godišnjoj razini od 01.10.2019. do 01.10.2020. sukladno članku 8. Uredbe Komisije (EU) br. 312/2014
 
KOLIČINA PREDMETA NABAVE:
Ponuditelj se obvezuje osigurati pozitivnu energiju uravnoteženja u iznosu od 0 kWh/h do 100.000 kWh/h (do 2.400.000 kWh/dan).
Ponuditelj se obvezuje osigurati negativnu energiju uravnoteženja u iznosu od 0 kWh/h do 100.000 kWh/h (do 2.400.000 kWh/dan).
 
POČETAK I ROK ISPORUKE
Najduže za razdoblje od godinu dana tj. od 01.10.2019 (6:00 h) do 01.10.2020 (6:00 h).
 
MJESTO ISPORUKE: Isporuka plina i preuzimanje plina (energije uravnoteženja) na paritetu DDP plinski transportni sustav Plinacra.
 
VRSTA POSTUPKA NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, članak 38 .stavak 2,. ZJN 2016
 
NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!,  na adresu Naručitelja: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb
 
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29.08.2019. do 12 h

Adresa e-pošte na kojoj se može zatražiti dokumentacija o nabavi:
Kontakt osobe: Zdravko Šimović i Melita Balić
Adresa: Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: zdravko.simovic@plinacro.hr; melita.balic@plinacro.hr