Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIG.REG.OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-472/19-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
9.8.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
9.8.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja