Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0032422
Predmet:IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 800/100 on a “turn-key” basis) PN-I-506/19-ŽF
 
31.7.2019Odluka o početku postupka nabave
31.7.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
31.7.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
7.8.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
12.8.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja