Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ZAMJENA KONTEJNERA I ELEKTRO-INSTRUMENTALNE OPREME NA MRČ ŠPIŠIĆ BUKOVICA I MRČ/MRS LUDBREG po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-396/19-MB
 
12.6.2019Odluka o početku postupka nabave
2.7.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
12.7.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
16.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja